Teachertraining RYT200

Velkommen til Maria Fürst Yogas første yogalærerutdanning, utført etter opplegg fra, og i samarbeid med Yoga Garden i San Francisco, der Maria selv har mesteparten av utdanningen sin fra. Yoga Garden SF er en ledende institusjon i vestens yogahovedstad, San Fransisco. De har utdannet lærere i over 20 år. 
Undervisningsopplegget er derfor godt utprøvd og kvalitetssikret gjennom år med finsliping og læring av erfaring. Dette er en generell Yoga Alliance-godkjent Teacher Training der hovedfokuset i den praktiske undervisningen ligger på «Alignment Based Vinyasa», noe som betyr at du vil lære mye om sekvensering og anatomi, i tillegg til historie, filosofi, praktisk undervisningstrening, fysiske justeringer og andre virkemidler du kan bruke som yogalærer.

Det pedagogiske opplegget vil gjøre deg i stand til å undervise en rekke typer yoga i tillegg til flytbasert vinyasa, for eksempel mer klassisk hatha og restorative yoga. Du ender med sertifiseringen RYT200 etter endt eksamen. Undervisningen vil foregå på norsk av hovedlærer Maria Fürst og utvalgte lærere, mens hovedpensum er på engelsk. Skriftlige oppgaver gis via nett på engelsk, men leveres på norsk. 

Selve den praktiske undervisningstreningen din vil også foregå på norsk, slik at du får øvd deg på å undervise yogaklasser til norsktalende elever. Dette er en stor fordel hvis du skal jobbe som yogalærer. Mange steder lærer man å snakke på engelsk, og det er vanskelig å oversette det man har lært fra engelsk til norsk. Maria anser dette som et av hovedfortrinnene med hennes TT sammenlignet med tilsvarende som tilbys i Norge. I tillegg vil hennes store vektlegging av teknikk, anatomi, sekvensering og pedagogikk være en fordel, både for dine fremtidige elever, dersom du skal undervise, og deg selv, dersom du tar utdanningen for å styrke din egen praksis.

 

Lærerutdanningen finner sted i vårt lokale på Lilleaker. Vi kommer tilbake med datoer. Det blir også hjemmearbeid som en del at studiet. 

 

Vi kommer til å praktisere yoga (aka asana), samt litt chanting og meditasjon hver dag, i tillegg til de faglige bolkene vi skal igjennom. Vær forberedt på å bevege deg mye i løpet av denne måneden. Samtidig jobber vi med å komme dypere inn i oss selv, noe som kan oppleves som intenst fra tid til annen. Men intenst er bra, og du kommer til å ha masse igjen for å dykke ned i yogamaterien på denne måten. Prisen er 29.000 kroner. I tillegg kommer i underkant av 1000 kroner til bøker. Det er mulig å betale kursavgiften i flere deler, men depositum på kr 10000 må betales innen utgangen av april 2020.

 

 

Kontakt: maria@ayayoga.no dersom du har flere spørsmål eller trenger andre betalingsløsninger.